×

Tea Ceremony- Pink Theme

$800.00

Categories: ,
Share:

Description

With the theme colors of your choice, Elisa Wedding will decorate your Tea Ceremony based on these packages:

PACKAGE DESCRIPTION
SILVER PACKAGE

$800

 • Phông voan trắng, trang trí voan màu kèm chữ Hỷ background (White chiffon, decorated with colored chiffon with the word Hy)
 • Bộ bàn thờ: khăn phủ, lư đồng, đế nến, bát nhang đồng (Altar set: cloth covered, candle bases, copper incense bowls)
 • 2 bình hoa lụa để bàn thờ (2 silk flower vases on Altar)
 • 2 bình hoa lụa để bàn hai họ (2 silk flower vases on family tables)
 • Bàn để mâm quả có khăn phủ (Tray tables with cloth covered)
 • Bàn 2 họ 70x120cm phủ vải cao cấp (The two-family table is 70x120cm, covered with high quality fabric)
 • 10 ghế tiffany cao cấp, có nơ trang trí và nệm ghế (10 high-end tiffany chairs, with decorative bow and cushion)
 • 12 chai nước suối có dán nhãn (12 bottles of water with event stickers)
 • 2 bộ tách trà gồm 2 ấm trà, 12 tách và 14 dĩa (2 teacups with 2 teapots, 12 cups and 14 plates)
GOLD PACKAGE 

$1,200

 • Phông lụa trơn với kim sa cao cấp và khung chữ Hỷ 2 bên Background: Smooth silk font with high quality gold silk and Hy word on both side.
 • Bộ bàn thờ với vải phủ cao cấp, bộ lư đồng, đế nến, bát nhang đồng, cặp nến Rồng Phượng, 2 bình hoa lụa cùng tông màu (Altar set with high quality cloth, bronze jar, candle base, copper incense bowl, Dragon Phuong candle pair, 2 silk flower vase of the same color
 • Bàn để quả phủ vải cao cấp + 6 mâm quả (Tray table with high quality fabric cover and 6 trays)
 • Bàn hai họ dài 70×120cm, phủ vải cao cấp (The two-family table is 70x120cm, covered with high quality fabric)
 • 2 lọ hoa lụa, 2 trụ pha lê trang trí (2 silk flower vases, 2 decorative crystal pillars)
 • 10 ghế tiffany cao cấp, có nơ trang trí và nệm ghế (10 high-end tiffany chairs, with decorative bow and cushion)
 • 12 chai nước suối có dán nhãn (12 bottles of water with event stickers)
 • 2 bộ tách trà gồm 2 ấm trà, 12 tách và 14 dĩa (2 teacups with 2 teapots, 12 cups and 14 plates)
DIAMOND PACKAGE

$1,500

 • Phông voan 2 lớp cao cấp và chữ Hỷ vàng Background: 2-layer high-class chiffon font and Golden Hy word
 • Bộ bàn thờ với vải phủ cao cấp, bộ lư đồng, đế nến, bát nhang đồng, cặp nến Rồng Phượng, 2 bình hoa lụa cùng tông màu Altar set with high quality cloth, bronze jar, candle base, copper incense bowl, Dragon Phuong candle pair, 2 silk flower vase of the same color
 • 2 bình hoa tươi cao cấp để bàn thờ 2 high quality fresh flower vases for altar
 • 4 bình hoa tươi lớn nhỏ để bàn 2 họ 4 large and small fresh flower vases for 2 family tables
 • Bàn để mâm quả có khăn phủ Tray tables with cloth covered
 • Bàn 2 họ 70x120cm phủ vải cao cấp The two-family: 1 table 70x120cm, covered with high quality flower fabric
 • 10 ghế tiffany cao cấp, có nơ trang trí và nệm ghế 10 high-end tiffany chairs, with decorative bow and cushion
 • 12 chai nước suối có dán nhãn 12 bottles of water with event stickers
 • 2 bộ tách trà gồm 2 ấm trà, 12 tách và 14 dĩa 2 teacups with 2 teapots, 12 cups and 14 plates